Znaleziono 13 artykułów

Henryk Dubowik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polonistyka w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy Henryk Dubowik s. 24-28
Zakład Filologii Polskiej WSP w Bydgoszczy Henryk Dubowik s. 29
Zakład Filologii Polskiej WSP w Bydgoszczy Henryk Dubowik s. 35-36
Bydgoskie Towarzystwo Naukowe Henryk Dubowik s. 95-96
"Literatura- muzyka- plastyka. Antologie i kontrasty", Henryk Dubowik [w:] "Szkice z historii i teorii literatury", Poznań 1971 : [recenzja] Ewa Szary Henryk Dubowik (aut. dzieła rec.) s. 138
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy Henryk Dubowik s. 158-160
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy Henryk Dubowik s. 184-185
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy Henryk Dubowik s. 188-189
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy Henryk Dubowik s. 193-194
"Losy księgozbiorów wileńskich. Studia o Książce. T.14", Henryk Dubowik, Wrocław 1984 : [recenzja] Teresa Lancholc Henryk Dubowik (aut. dzieła rec.) s. 199
"Wspólne elementy w kierunkach literackich XX stulecia", Henryk Dubowik [w:] "Z problematyki gatunków i prądów literackich XIX i XX wieku (red nauk. J. Konieczny)", Bydgoszcz 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Henryk Dubowik (aut. dzieła rec.) s. 201
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy Henryk Dubowik s. 211-212
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy Henryk Dubowik s. 239-243