Znaleziono 2 artykuły

Halina Duczmal-Pacowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wystawa "Ignacy Krasicki i Oświecenie w Polsce" Halina Duczmal-Pacowska Jerzy Jasiuk s. 225-226
"Graficzeskij mietod ocenki naucznogo wkłada awtorow staroj naucznoj litieratury i jego prakticzeskoje primienienije (mietod << F >>)", Halina Duczmal-Pacowska, [w:] "Trudy XIII Mieżdunarodnogo Kongresa po Istorii Nauki", Moskwa 1974 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Halina Duczmal-Pacowska (aut. dzieła rec.) s. 751-752