Znaleziono 1 artykuł

Jan Tadeusz Duda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Metoda oceny kosztów społecznych wdrażania polityki klimatycznej Unii Europejskiej w polskiej elektroenergetyce w latach 2008-2017 Jan Tadeusz Duda Anna Duda-Kękuś s. 109-129