Znaleziono 14 artykułów

Joanna Duda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The Role of Bank Credits in Investment Financing of the Small and Medium-sized Enterprise Sector in Poland Joanna Duda s. 7-20
Rola jakości w budowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw polskich z sektora MSP Joanna Duda Michał Molenda s. 19-30
Bariery i korzyści wynikające ze współpracy przedsiębiorstw z ośrodkami naukowymi Joanna Duda s. 21-31
Role and Importance of Technological Credits in Financing of Innovative Investments by Small and Medium-sized Enterprises in Poland and Lesser Poland Joanna Duda s. 25-40
Ventures capital jako źródło finansowania inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Joanna Duda Anna Wolak-Tuzimek s. 33-43
Próba oceny umiędzynarodowienia działalności polskich i małopolskich MSP Joanna Duda s. 41-58
Innowacyjność polskiego sektora MSP Joanna Duda Anna Wolak-Tuzimek s. 45-55
Znaczenie funduszy poręczeń kredytowych w finansowaniu działalności inwestycyjnej polskich i małopolskich MSP Joanna Duda s. 55-76
Dziecko w świecie wartości regionalnych Joanna Duda s. 59-65
Źródła finansowania inwestycji proekologicznych małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Joanna Duda Mariusz Kudeło s. 67-82
Inwestycje w przedsiębiorstwach sektora MSP po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej Joanna Duda s. 69-78
Samokształcenie nauczycieli przedszkola w okresie transformacji : w świetle badań Joanna Duda s. 74-82
Wielkość i struktura nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001-2008 Joanna Duda Anna Wolak-Tuzimek s. 105-117
Innowacyjność małopolskiego sektora MŚP na tle pozostałych województw Joanna Duda s. 471-484