Znaleziono 2 artykuły

Anna Dudak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Doświadczanie przemocy przez mężczyzn w sytuacji konfliktu rodzinnego – perspektywa badawcza Anna Dudak s. 89-98
"Przygotowanie zawodowe młodych pedagogów", red. A. Dudak, K. Klimkowska, A. Różański, Kraków 2012 : [recenzja] Beata Krajewska Anna Dudak (aut. dzieła rec.) Katarzyna Klimkowska (aut. dzieła rec.) Andrzej Różański (aut. dzieła rec.) s. 159-166