Znaleziono 4 artykuły

Sylwia Dudek-Mańkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rewitalizacja w Warszawie : doświadczenia i perspektywy Sylwia Dudek-Mańkowska Mirosław Grochowski Aleksandra Jadach-Sepioło Tomasz Zegar s. 27-37
Rewitalizacja Powiśla w Warszawie : przemiany funkcjonalno-przestrzenne a percepcja zachodzących zmian Sylwia Dudek-Mańkowska Magdalena Fuhrmann s. 39-49
Konflikty społeczne na Mazowszu - identyfikacja oraz próba oceny ich wpływu na rozwój lokalny Sylwia Dudek-Mańkowska Marta Lackowska-Madurowicz s. 125-144
Sektor kreatywny a przestrzenie publiczne w Warszawie Sylwia Dudek-Mańkowska Magdalena Fuhrmann Mirosław Grochowski Tomasz Zegar s. 147-157