Znaleziono 3 artykuły

Tomasz Dudek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wyznaczenie obszarów leśnych przydatnych do celów wypoczynkowych w najbliższym sąsiedztwie Rzeszowa Tomasz Dudek s. 21-28
Ocena walorów krajobrazowych okolic Rzeszowa Tomasz Dudek s. 65-71
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Tomasz Dudek Stanisław Grodź Adam Wąs s. 163-193