Znaleziono 3 artykuły

Wincenty Dudek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Religie niechrześcijańskie jako zagadnienie teologiczne w świetle Vaticanum II Wincenty Dudek s. 5-18
Zagadnienie religii niechrześcijańskich na płaszczyźnie przewodnich idei Vaticanum II Wincenty Dudek s. 35-53
Chrystocentryczna jedność przedmiotu apologetyki Wincenty Dudek s. 41-60