Znaleziono 5 artykułów

Irena Dudzik-Lewicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Koncepcja zarządzania strategicznego w małym przedsiębiorstwie Irena Dudzik-Lewicka s. 40-48
Etyka w kształtowaniu długofalowej koncepcji biznesowej przedsiębiorstwa Irena Dudzik-Lewicka s. 44-52
Strategia rozwoju w przedsiębiorstwie : dylematy polskich przedsiębiorców Irena Dudzik-Lewicka s. 58-64
Plan strategiczny w małym przedsiębiorstwie Irena Dudzik-Lewicka s. 81-90
Innowacyjny model współpracy uczelnia wyższa - biznes szansą na wzmocnienie kontaktów przedsiębiorców z sektorem nauki Irena Dudzik-Lewicka s. 292-299