Znaleziono 2 artykuły

Jan Dukała

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Sto tomów „Naszej Przeszłości” : Bibliografia, dzieje, ludzie, mecenat", Jan Dukała, Jan Kopiec, Kraków 2003 : [recenzja] Jerzy Myszor Jan Dukała (aut. dzieła rec.) Jan Kopiec (aut. dzieła rec.) s. 301-302
"Sto tomów "Naszej Przeszłości" - bibliografia - dzieje - ludzie", Jan Dukała, Kraków 2003 : [recenzja] Marek Derwich Jan Dukała (aut. dzieła rec.) s. 398