Znaleziono 4 artykuły

Łukasz Dul

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przegląd technologii zastosowania materiałów zmiennofazowych w wytwarzaniu inteligentnych tkanin ochronnych oraz możliwości oceny ich wydajności Łukasz Dul s. 184-197
Przegląd technologii zastosowania materiałów zmiennofazowych w wytwarzaniu inteligentnych tkanin ochronnych oraz możliwości oceny ich wydajności Łukasz Dul s. 184-197
Analiza możliwości pomiarów rozszerzalności liniowej kompozytów o dużej przewodności cieplnej z wykorzystaniem metod analitycznych = Analysis of possibility of linear expansion measurements on composites of high thermal conductivity using analytical methods Łukasz Dul s. 244-259
Analiza możliwości pomiarów rozszerzalności liniowej kompozytów o dużej przewodności cieplnej z wykorzystaniem metod analitycznych = Analysis of possibility of linear expansion measurements on composites of high thermal conductivity using analytical methods Łukasz Dul s. 244-259
    Zacytuj
  • Udostępnij