Znaleziono 4 artykuły

Zygmunt Dulczewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wspomnienia mieszkańców zachodnich i północnych ziem Polski Andrzej Staniszewski Z. Bigorajska (aut. dzieła rec.) Zygmunt Dulczewski (aut. dzieła rec.) Eugeniusz Jabłoński (aut. dzieła rec.) Andrzej Kwilecki (aut. dzieła rec.) s. 85-89
Sekcja Socjograficzna Instytutu Zachodniego w Poznaniu Zygmunt Dulczewski s. 143-144
Sprawozdanie z prac Sekcji Socjograficznej Instytutu Zachodniego w Poznaniu Zygmunt Dulczewski s. 307-308
Eileen Markley Znaniecka 1886-1976 Zygmunt Dulczewski s. 405-407