Znaleziono 6 artykułów

Tomasz Duma

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Egzystencjalne podstawy prawa naturalnego według Mieczysława A. Krąpca Tomasz Duma s. 5-25
Problem prawdy w myśli Platona Tomasz Duma s. 7-30
Teoria aktu i możności w funkcji ogólnego kryterium oceny poprawności dyskursu metafizycznego Tomasz Duma s. 17-33
Teoria aktu i możności a poznanie Boga : Gallusa Mansera interpretacja teorii aktu i możności Tomasz Duma s. 41-59
Poznawać czy myśleć - spór o rozumienie poznania filozoficznego w świetle studiów Mieczysława A. Krąpca Tomasz Duma s. 41-62
"Człowiek i prawo naturalne", Mieczysław A. Krąpiec, Lublin 2009 : [recenzja] Tomasz Duma Mieczysław A. Krąpiec (aut. dzieła rec.) s. 449-453