Znaleziono 1 artykuł

Arkadiusz Durasiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowe trendy w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) w edukacji wyższej na świecie Tomasz Barszczewski Wojciech H. Duranowski Arkadiusz Durasiewicz s. 133-143