Znaleziono 2 artykuły

Iryna Durkalevych

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Projekcyjny obraz siebie młodzieży z rodzin emigrantów zarobkowych Iryna Durkalevych s. 35-54
Doznawanie traumy symbiotycznej przez młodzież wychowującą się w rodzinach emigrantów zarobkowych: studium przypadku Iryna Durkalevych s. 277-290