Znaleziono 19 artykułów

Józef Dutkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Marceli Handelsman jako historyk dyplomacji Hotelu Lambert Józef Dutkiewicz s. 13-22, 179
Najstarszy obraz sztalugowy w Polsce : fragment późnoromański z Dębna na Podhalu Tadeusz Dobrowolski Józef Dutkiewicz s. 16-30
Ewolucja lewicy w powstaniu listopadowym Józef Dutkiewicz s. 251-253, 40-92
Prusy a Polska w dobie sejmu czteroletniego : w świetle korespondencji dyplomatycznej pruskiej Józef Dutkiewicz s. 59-88
Nowoodkryte dekoracje malarskie Józef Dutkiewicz s. 65-74, 94-95
Ambasada Potockiego Józef Dutkiewicz s. 66-116
Henryk Mościcki jako uczeń Askenazego Józef Dutkiewicz s. 209-210, 69-90
Wojna persko-afgańska 1837-8 r. a sprawa polska Józef Dutkiewicz s. 73-133
Elementy planowania w zakresie ochrony zabytków Józef Dutkiewicz s. 167, 97-101
"Ojczyzna, naród rewolucja : problematyka narodowa w polskiej myśli szlachecko-rewolucyjnej", Jerzy Szacki, Warszawa 1962 : [recenzja] Józef Dutkiewicz Jerzy Szacki (aut. dzieła rec.) s. 159-160
W odpowiedzi dr Krystynie Śreniowskiej Józef Dutkiewicz s. 227-229
"Za moich czasów", Leon Drewnicki, wstęp i przypisy Józef Dutkiewicz, Warszawa 1971 : [recenzja] Józef Dutkiewicz Juliusz Willaume Leon Drewnicki (aut. dzieła rec.) s. 256-260
"Zarys historii prasy francuskiej", Henryk Kurta, Alina Słomkowska, Warszawa 1966; "Krótki zarys historii prasy brytyjskiej", Alina i Zygmunt Słomkowscy, Warszawa 1966 : [recenzja] Józef Dutkiewicz Henryk Kurta (aut. dzieła rec.) Alina Słomkowska (aut. dzieła rec.) Zygmunt Słomkowski (aut. dzieła rec.) s. 300-303
"Wojna francusko-neapolitańska 1798-1799 i udział w niej Polaków", Jan Lubicz-Pachoński, Kraków 1947 : [recenzja] Józef Dutkiewicz Jan Lubicz-Pachoński (aut. dzieła rec.) s. 343-346
Uwagi na marginesie artykułu S. Zabierowskiego: "Udział Askanazego i jego szkoły w genezie „Popiołów”" Józef Dutkiewicz s. 347-348
"Szymon Askenazy i jego szkoła", Józef Dutkiewicz, Warszawa 1958 : [recenzja] Krystyna Śreniowska Józef Dutkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 396-400
Marceli Handelsman jako badacz epoki napoleońskiej Józef Dutkiewicz s. 512-527
"De la connaissance historique", H. I. Marrou, Paris 1954 : [recenzja] Józef Dutkiewicz H. I. Marrou (aut. dzieła rec.) s. 603-605
"Das deutsche Echo auf die polnische Erhebung von 1830", Anneliese Gerecke, Wiesbaden 1964 : [recenzja] Józef Dutkiewicz Anneliese Gerecke (aut. dzieła rec.) s. 704-706