Znaleziono 6 artykułów

Renata Dutkowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Żeńskie gimnazja Krakowa w procesie emancypacji kobiet (1896-1918)", Renata Dutkowa, Kraków 1995 ; "Studentki Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1894-1939", Urszula Perkowska, Kraków 1994 : [recenzja] Janina Chodakowska Renata Dutkowa (aut. dzieła rec.) Urszula Perkowska (aut. dzieła rec.) s. 170-172
Posiedzenia naukowe Działu Nauk Społecznych Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN Renata Dutkowa Bohdan Jaczewski Irena Stasiewicz-Jasiukowa Karolina Targosz-Kretowa s. 221-227
"Uniwersytet Jagielloński w czasach Księstwa Warszawskiego. Szkoła Główna Krakowska w latach 1809-1814", Renata Dutkowa, Wrocław [etc.] 1965 : [recenzja] Kamila Mrozowska Renata Dutkowa (aut. dzieła rec.) s. 277-279
"Studia z dziejów oświaty i kultury umysłowej w Polsce XVIII-XX w. Księga ofiarowana Janowi Hulewiczowi", pod red. R. Dutkowej, J. Dybca, L. Hajdukiewicza, Wrocław [etc.] 1977 : [recenzja] Stanisław Mauersberg Renata Dutkowa (aut. dzieła rec.) Julian Dybiec (aut. dzieła rec.) Leszek Hajdukiewicz (aut. dzieła rec.) s. 281-282
Posiedzenia naukowe Działu Historii Nauk Społecznych Renata Dutkowa Karolina Targosz s. 322-323
Posiedzenia naukowe Działu Historii Nauk Społecznych Zakładu Historii Nauki i Techniki Renata Dutkowa Leszek Hajdukiewicz Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 530-534