Znaleziono 2 artykuły

Monika Dwilińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Potencjał innowacyjny gospodarki - pojęcie, determinanty, mierniki Monika Dwilińska s. 113-132
Działalność innowacyjna mikro i małych przedsiębiorstw w Hiszpanii : stan aktualny i perspektywy rozwoju Monika Dwilińska s. 265-272