Znaleziono 3 artykuły

Teresa Dworecka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Urodzenia nieślubne w wybranych powiatach północnego Mazowsza w okresie II Rzeczypospolitej na podstawie aktów urodzenia urzędów stanu cywilnego Teresa Dworecka s. 137-166
Formy opieki nad matką i dzieckiem w Warszawie na łamach miesięcznika "Opiekun Społeczny" wydawanego w latach 1936-1939 Teresa Dworecka s. 181-200
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej: "Kultura uzdrowiskowa w Europie", Duszniki Zdrój, 19-20 maja 2011 r. Teresa Dworecka s. 293-296