Znaleziono 4 artykuły

Włodzimierz Dworzaczek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"'Dobrowolne' poddaństwo chłopów", Włodzimierz Dworzaczek, Warszawa 1952 : [recenzja] Janusz Deresiewicz Włodzimierz Dworzaczek (aut. dzieła rec.) s. 222-229
Krzysztof Opaliński w świetle własnej korespondencji Włodzimierz Dworzaczek s. 587-602
Przenikanie szlachty do stanu mieszczańskiego w Wielkopolsce w XVI i XVII wieku Włodzimierz Dworzaczek s. 656-684, 825-826
"Hetman Jan Tarnowski. Z dziejów możnowładztwa małopolskiego", Włodzimierz Dworzaczek, Warszawa 1985 : [recenzja] Sławomir Gawlas Włodzimierz Dworzaczek (aut. dzieła rec.) s. 923-924