Znaleziono 8 artykułów

Jacek Dworzecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Policja w Polsce we wrześniu 1939 roku Jacek Dworzecki s. 75-88
Negocjacje policyjne w Polsce : zarys zagadnienia Jacek Dworzecki s. 90-105
Crime Prevention System in the Slovak Republic : introduction to the Issue Jacek Dworzecki Juliusz Piwowarski s. 102-126
Sport w szeregach Policji Państwowej II Rzeczypospolitej Jacek Dworzecki s. 118-131
Negocjacje w działaniach polskiej Policji Jacek Dworzecki s. 129-142
Terroryzm jako zagrożenie współczesnego świata Jacek Dworzecki s. 181-235
Organizacja szkolnictwa policyjnego w Polsce (1990-2009) : zarys problematyki Jacek Dworzecki s. 271-298
Współczesne modele szkolenia policyjnego w RP jako element zapobiegania dysfunkcjom w pełnieniu służby Jacek Dworzecki s. 287-310