Znaleziono 2 artykuły

Marek Dybizbański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nie-boskość i typowość "Szewców" Stanisława Ignacego Witkiewicza Marek Dybizbański s. 127-138
"Tragedia polska drugiej połowy XIX wieku - wzorce i odstępstwa", Marek Dybizbański, Poznań 2009 : [recenzja] Marzena Liedke Marek Dybizbański (aut. dzieła rec.) s. 289-291