Znaleziono 31 artykułów

Jan Dyduch

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola stałych lektorów, akolitów i diakonów w służbie wspólnocie Kościoła Jan Dyduch s. 3-17
Kształt Prawny Konferencji Episkopatu Polski Jan Dyduch s. 3-15
Udział kardynała Karola Wojtyły w pracach Rady Świeckich Jan Dyduch s. 3-16
Obowiązki i prawa rodziny w świetle posoborowych dokumentów kościelnych Jan Dyduch s. 3-17
Posłannictwo kobiet w kościele i świecie w prawodawstwie powszechnym i polskim Jan Dyduch s. 15-29
Zadania wiernych świeckich w dokumentach roboczych II Polskiego Synodu Plenarnego Jan Dyduch s. 21-37
Poszanowanie godności osoby gwarancją poszanowania praw narodu w świetle nauczania Jana Pawła II Jan Dyduch s. 21-32
Duszpasterski i kanoniczny wymiar wizytacji parafii Jan Dyduch s. 21-30
Synod diecezjalny - narzędziem odnowy Kościoła partykularnego Jan Dyduch s. 23-36
Rola Kodeksu Prawa Kanonicznego 1983 w realizowaniu misji Kościoła Jan Dyduch s. 23-37
Posłannictwo świeckich w Kościele w świetle II Polskiego Synodu Plenarnego Jan Dyduch s. 25-38
Posługa kapłanów w postanowieniach duszpasterskiego Synodu Archidiecezji Lwowskiej i Diecezji Łuckiej 1995-1997 Jan Dyduch s. 43-58
Diecezjalna Rada Duszpasterska i Rada Kapłańska : (wzajemne relacje) Jan Dyduch s. 53-76
Kościelna aprobata publikacji - aspekt prawny Jan Dyduch s. 55-67
Diakonat stały w świetle dokumentów Stolicy Apostolskiej Jan Dyduch s. 57-73
Działalność Rady Kapłańskiej Archidiecezji Krakowskiej za czasów Kardynała Karola Wojtyły Jan Dyduch s. 57-70
Konferencja Biskupów w świetle motu proprio "Apostolos suos" Jan Dyduch s. 59-74
Świeccy w służbie Kościołowi w świetle adhortacji "Christofidelis laici" Jan Dyduch s. 61-79
Posłannictwo uniwersytetów w świetle dokumentów kościelnych Jan Dyduch s. 79-90
Kapituła Katedralna i Rada Kapłańska Jan Dyduch s. 79-99
Posłannictwo szkoły w świetle II Polskiego Synodu Plenarnego Jan Dyduch s. 81-94
Świeccy w pracach i dokumentach I Synodu Prowincji Krakowskiej Jan Dyduch s. 91-112
Synod Biskupów wyrazem troski o Kościół powszechny Jan Dyduch s. 107-118
Prawny aspekt powołania świeckich w nauczaniu Soboru Watykańskiego II Jan Dyduch s. 109-147
Konkordat polski 1993 instrumentem zgody narodowej Jan Dyduch s. 137-150
Świeccy w świetle Pierwszego Polskiego Synodu Plenarnego 1936 r. Jan Dyduch s. 141-157
Wkład kardynała Karola Wojtyły w dzieło I Synodu Biskupów w 1967 r. Jan Dyduch s. 155-170
Wierni świeccy w nowym prawodawstwie Kościołów Wschodnich Jan Dyduch s. 177-196
Papieska Rada Świeckich i Papieska Komisja "Iustitia et Pax" Jan Dyduch s. 197-222
Troska o małżeństwo i rodzinę w sprawozdaniach z wizytacji kanonicznych kardynała Karola Wojtyły Jan Dyduch s. 199-213
Ogólnopolskie Sympozjum kanonistyczne w Krakowie Jan Dyduch s. 313-319