Znaleziono 4 artykuły

Marzena Dyjakowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
‘Superficies’ : rzymskie korzenie prawa zabudowy Marzena Dyjakowska s. 5-32
Fund Collection through Litigation by the State Treasury in the Roman Empire : (with Special Reference to the First Three Centuries A. D.) Marzena Dyjakowska s. 27-44
"Prawo rzymskie w Akademii Zamojskiej w XVIII wieku", Marzena Dyjakowska, Lublin 2000 : [recenzja] Antoni Dębiński Marzena Dyjakowska (aut. dzieła rec.) s. 244-247
"Crimen laesae maiestatis. Studium nad wpływami prawa rzymskiego w dawnej Polsce", Marzena Dyjakowska, Lublin 2010 : [recenzja] Maria Zabłocka Marzena Dyjakowska (aut. dzieła rec.) s. 327-332