Znaleziono 2 artykuły

Władysław Dykcik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Interkulturowe i makrospołeczne konteksty stereotypów w działalności praktycznej z osobami niepełnosprawnymi Władysław Dykcik s. 25-57
Pedagogika specjalna wobec aktualnych sytuacji i problemów życiowych osób niepełnosprawnych Władysław Dykcik s. 83-94