Znaleziono 2 artykuły

Zbigniew Dylewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Powszechność występowania patologii w realizacji umów o dzieło przy świadczeniach usług transgranicznych na podstawie badań ankietowych Zbigniew Dylewski s. 275-283
Analiza korelacji wybranych czynników patologicznych występujących przy świadczeniach usług transgranicznych w Belgii w oparciu o dane uzyskane w badaniach ankietowych Zbigniew Dylewski s. 285-293