Znaleziono 19 artykułów

Piotr Dymmel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stemma codium - tradycja i nowoczesność Piotr Dymmel s. 57-68
"Autografy i odpisy dzieł Długosza w zbiorach Biblioteki Narodowej", Krystyna Muszyńska, "Rocznik Biblioteki Narodowej", 17/18 (1981/1982), s. 399-421 : [recenzja] Piotr Dymmel Krystyna Muszyńska (aut. dzieła rec.) s. 97-99
"A Guide to Documentary Editing : Prepared for the Association for Documenary Editing", Mary-Jo Kline, Baltimore-London 1998 : [recenzja] Piotr Dymmel Mary-Jo Kline (aut. dzieła rec.) s. 121-123
"Chronica Hungarorum. I. Textus", Johannes de Thurocz, ed. Elisabeth Galántai et Julius Kristó, Budapest 1985 : [recenzja] Piotr Dymmel Elisabeth Galántai (aut. dzieła rec.) Julius Kristó (aut. dzieła rec.) Johannes de Thurocz (aut. dzieła rec.) s. 124
O metodzie i podstawie wydania "Annales" Jana Długosza : na marginesie edycji "Joannis Dlugossii Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae". Liber decimus et undecimus, 1406-1412. Wydawnictwo Naukowe PWN, Varsaviae 1997 Piotr Dymmel s. 139-151
"Tradycja rękopiśmienna Roczników Jana Długosza. Studium analityczne ksiąg X-XII", Piotr Dymmel, Warszawa 1992 : [recenzja] Jacek Soszyński Piotr Dymmel (aut. dzieła rec.) s. 150-152
"Historiografia krytyczna : formowanie się nowożytnej postawy naukowej w polskim piśmiennictwie historycznym XVII w.", Antoni Krawczyk, Lublin 1994 : [recenzja] Piotr Dymmel Antoni Krawczyk (aut. dzieła rec.) s. 167-168
Międzynarodowa sesja studentów archeologii w Werbkowicach Piotr Dymmel s. 170-174
"Encyklopedia katolicka, t. 7, Ignoratio elenchii-Jędrzejów", red. Stanisław Wielgus, Jerzy Duchniewski, Mirosław Daniluk i in., Lublin 1997 : [recenzja] Piotr Dymmel Mirosław Daniluk (aut. dzieła rec.) Jerzy Duchniewski (aut. dzieła rec.) Stanisław Wielgus (aut. dzieła rec.) s. 174-175
[W opublikowanym w "Studiach Źródłoznawczych" t. 37 (2000) moim artykule...] Piotr Dymmel s. 175
"Medieval and Renaissance Scholarship : Proceedings of the Second European Science Foundation Workshop on the Classical Tradition in the Middle Ages and the Renaissance (London, The Warburg Institute, 27-28 November 1992)", ed. Nicholas Mann, Birger Munk Olsen, Leiden 1997 : [recenzja] Piotr Dymmel Nicholas Mann (aut. dzieła rec.) Birger Munk Olsen (aut. dzieła rec.) s. 201-203
"Companion to Historiography", ed. by Michael Bentley, London-New York 1997 : [recenzja] Piotr Dymmel Michael Bentley (aut. dzieła rec.) s. 219-220
"The Past as Text : The Theory and Practice of Medieval Historiography", Gabrielle M. Spiegel, Baltimore-London 1997 : [recenzja] Piotr Dymmel Gabrielle M. Spiegel (aut. dzieła rec.) s. 220-221
"Bibliografia edytorstwa źródeł historycznych w Polsce : historia-krytyka tekstu-metodyka i technika wydawnicza", Piotr Dymmel, Lublin 2001 : [recenzja] Agnieszka Bartoszewicz Piotr Dymmel (aut. dzieła rec.) s. 247-250
"Drogą historii", praca zbiorowa pod red. Piotra Dymmela, Krzysztofa Skupieńskiego i Barbary Trelińskiej, Lublin 2001 : [recenzja] Marceli Kosman Piotr Dymmel (aut. dzieła rec.) Krzysztof Skupieński (aut. dzieła rec.) Barbara Trelińska (aut. dzieła rec.) s. 267-268
90 lat lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego : część 1: 1927–1958 Piotr Dymmel s. 349-379
Projekt edycji źródeł do kasat klasztorów na Lubelszczyźnie Piotr Dymmel s. 425-428
Zespół VII : sprawozdanie z prac w okresie od czerwca do listopada 2013 r. Piotr Dymmel s. 460
Sprawozdanie z prac w okresie od listopada 2012 do maja 2013 r. Piotr Dymmel s. 508