Znaleziono 1 artykuł

Jacek Dymowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Praca dzieci w świetle koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, norm ją regulujących oraz wytycznych sprawozdawczości poza nansowej Jacek Dymowski s. 23-46