Znaleziono 2 artykuły

Rafał Dyrcz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Spuścizna Wincentego Heina Rafał Dyrcz Ryszard Kotarba s. 117-146
"Tobruk " pamiątki chwały Karpatczyków = The Souvenirs of the Carpathians’ Glory", Tadeusz Krząstek, Warszawa 2010 : [recenzja] Rafał Dyrcz Tadeusz Krząstek (aut. dzieła rec.) s. 411-418