Znaleziono 11 artykułów

Beata Dyrda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W stronę rozwoju ludzkich potencjalności - z perspektywy interdyscyplinarnej : wprowadzenie w problematykę Beata Dyrda s. 13-16
Specyfika i przyczyny Syndromu Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych uczniów w świetle literatury pedagogiczno-psychologicznej Beata Dyrda s. 24-40
Sprawozdanie z XII Letniej Szkoły Młodych Pedagogów, Waplewo, 7-12 września 1998 roku Beata Dyrda s. 92-96
Trudne dzieciństwo dziecka zdolnego Beata Dyrda s. 109-117
Motywowanie uczniów do nauki - zadanie współczesnego nauczyciela Beata Dyrda s. 121-131
Obraz szkoły jako "twórczej organizacji" w opinii słuchaczy podyplomowych Studiów Organizacji i Zarządzania Oświatą Beata Dyrda Dorota Ekiert-Oldroyd s. 133-141
"Paradoks edukacyjny" - uczniowie zdolni z grupy wysokiego ryzyka Beata Dyrda s. 153-164
"Rozwijanie twórczości i inteligencji emocjonalnej dzieci i młodzieży. Poradnik dla wychowawców i nauczycieli", Beata Dyrda, Kraków, 2004 : [recenzja] Krystyna Liszka Beata Dyrda (aut. dzieła rec.) s. 188-192
"Interaktywne uczenie się i nauczanie w wychowaniu fizycznym i fizjoterapii. Tworzenie stosunku człowieka do ciała i zdrowia", Andrzej Krawański, Poznań 2006 : [recenzja] Beata Dyrda Andrzej Krawański (aut. dzieła rec.) s. 235-239
Kompetencje nauczyciela w pracy z uczniami zdolnymi - wybrane wyniki badań empirycznych nad edukacyjnym wspieraniem rozwoju uczniów zdolnych Beata Dyrda s. 245-261
"Edukacyjne wspieranie rozwoju uczniów zdolnych. Studium społeczno-pedagogiczne", Beata Dyrda, Warszawa, 2012 : [recenzja] Teresa Giza Beata Dyrda (aut. dzieła rec.) s. 359-366