Znaleziono 1 artykuł

Anna Działak-Szubińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kwiaty Hiszpanii, wspaniałości Portugalii (1631) Antóniego de Sousa de Macedo, czyli jak udowodnić „siłę” Portugalczyków Anna Działak-Szubińska s. 2-18