Znaleziono 15 artykułów

Grzegorz Dziamski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Estetyka Gernota Böhmego Grzegorz Dziamski s. 13-16
Sztuka czasów globalizacji Grzegorz Dziamski s. 18-25
Zwrot postmodernistyczny albo powrót wielkich teorii w naukach społecznych Grzegorz Dziamski s. 43-48
Kultura Zrzuty trzydzieści lat później Grzegorz Dziamski s. 66-69
"Moim domem jest moje dzieło" Grzegorz Dziamski s. 91-95
The Pitch-In Culture thirty years later Grzegorz Dziamski s. 91
Estetyka i metafizyka Grzegorz Dziamski s. 118-120
Documenting Art as New Artistic Practice Grzegorz Dziamski s. 173-174
Estetyka XX wieku - spojrzenie nostalgiczne Grzegorz Dziamski Krystyna Wilkoszewska (aut. dzieła rec.) s. 175-183
Sztuka po końcu sztuki Grzegorz Dziamski Arthur Coleman Danto (aut. dzieła rec.) s. 177-187
Sztuka w świecie ponadnarodowych korporacji Grzegorz Dziamski Aleš Debeljak (aut. dzieła rec.) s. 182-187
Powojenna faza surrealizmu Grzegorz Dziamski Jolanta Dąbkowska-Zydroń (aut. dzieła rec.) s. 183-187
"Awangarda: czym była i czym jest? (I)", Grzegorz Dziamski, "Miesięcznik Literacki" nr 10 (1984) : [recenzja] Ewa Głębicka Grzegorz Dziamski (aut. dzieła rec.) s. 185
Filozoficzne pytania o sztukę współczesną Tomasz Misiak Grzegorz Dziamski (aut. dzieła rec.) Teresa Kostyrko (aut. dzieła rec.) Jacek Zydorowicz (aut. dzieła rec.) s. 208-214
"Awangarda po awangardzie. Od neoawangardy do postmodernizmu", Grzegorz Dziamski, Poznań 1995 : [recenzja] Alicja Nowakowska Grzegorz Dziamski (aut. dzieła rec.) s. 227-230