Znaleziono 7 artykułów

Robert Patryk Dziembowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prawno-społeczne aspekty pomówienia o przestępstwo z art. 200 k.k. Robert Patryk Dziembowski Robert Szostak s. 23-42
"Nielegalna i szkodliwa treść w internecie : aspekty prawnokarne", Maciej Siwicki, Warszawa 2011 : [recenzja] Robert Patryk Dziembowski Maciej Siwicki (aut. dzieła rec.) s. 161-163
Okoliczności wyłączające przestępny charakter zniesławienia Robert Patryk Dziembowski s. 178-183
Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Karnego i Kryminologii, Kraków, 5-7 września 2012 r. Robert Patryk Dziembowski s. 181-184
"Sprzedajne nadużycie funkcji publicznej : studium z prawa karnego", Przemysław Palka, Olsztyn 2011 : [recenzja] Robert Patryk Dziembowski Przemysław Palka (aut. dzieła rec.) s. 217-219
"Reputation and Defamation", Lawrence McNamara, New York 2007 : [recenzja] Robert Patryk Dziembowski Lawrence McNamara (aut. dzieła rec.) s. 229-230
"Prawnicy i dziennikarze - współpraca, rywalizacja, manipulacja", red. Elżbieta Łojko, Warszawa 2013 : [recenzja] Robert Patryk Dziembowski Elżbieta Łojko (aut. dzieła rec.) s. 313-314