Znaleziono 15 artykułów

Zbigniew Dziemianko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Edukacja obronna kobiet w dwudziestoleciu międzywojennym Zbigniew Dziemianko Waldemar Łagodowski s. 39-46
Edukacja obronna młodzieży akademickiej w II RP Zbigniew Dziemianko Waldemar Łagodowski s. 48-54
Powiat w systemie zarządzania kryzysowego Zbigniew Dziemianko s. 49-56
Przysposobienie wojskowe związku strzeleckiego w latach 1919-1939 Zbigniew Dziemianko s. 57-63
Zarys dziejów 3 Pułku Rakiet im. Stefana Batorego w Biedrusku na tle przemian strukturalnych Wojska Polskiego po 1945 r. Zbigniew Dziemianko s. 68-74
Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych przez polskie organizacje przysposobienia wojskowego w dwudziestoleciu międzywojennym Zbigniew Dziemianko s. 70-75
Edukacja obronna młodzieży szkolnej w II RP Zbigniew Dziemianko Waldemar Łagodowski s. 79-86
Podstawy prawne zarządzania kryzysowego Zbigniew Dziemianko s. 95-112
Rządowe centrum bezpieczeństwa w systemie zarządzania kryzysowego w Polsce Zbigniew Dziemianko Wiesław Stach s. 112-118
Struktura organizacyjna, przeznaczenie, zadania zespołów i grup stanowiska kierowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Zbigniew Dziemianko Artur Malec s. 113-121
Organizacje pozarządowe w systemie bezpieczeństwa narodowego Zbigniew Dziemianko s. 115-122
Proces decyzyjny do podjęcia działań kryzysowych przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Zbigniew Dziemianko Artur Malec s. 118-130
Nowelizacja ustawy o zarządzaniu kryzysowym Zbigniew Dziemianko Wiesław Stach s. 131-141
Edukacja obywatelska żołnierzy w Wojsku Polskim w okresie dwudziestolecia międzywojennego Zbigniew Dziemianko s. 133-139
"Edukacja dla bezpieczeństwa. Interdyscyplinarne konteksty i dylematy", red. nauk. Zbigniew Dziemianko, Andrzej Kusztelak, Poznań [2010] : [recenzja] Grzegorz Dudarski Zbigniew Dziemianko (aut. dzieła rec.) Andrzej Kusztelak (aut. dzieła rec.) s. 201-204