Znaleziono 11 artykułów

Bohdan Dziemidok

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teoria zjawisk estetycznych Władysława Witwickiego Bohdan Dziemidok s. 23-46
O głównych formach komizmu Bohdan Dziemidok s. 57-91
O niektórych koncepcjach komizmu Bohdan Dziemidok s. 79-103
Osiągnięcia i słabości formalizmu artystycznego Bohdan Dziemidok s. 106-126
Dylematy Bohdana Dziemidoka Robert Rogoziński Bohdan Dziemidok (aut. dzieła rec.) s. 134-143
Perceptualizm estetyczny Monroe C. Beardsleya Bohdan Dziemidok s. 151-172
Profilaktyczne znaczenie nastawienia życiowego Bohdan Dziemidok s. 163-176
Etyka zawodu nauczyciela akademickiego Bohdan Dziemidok s. 199-203
Współczesne spory o naturę sztuki i przeżycia estetycznego Stefan Morawski Bohdan Dziemidok (aut. dzieła rec.) s. 203-211
Śmiech Sokratesa Anna Chęćka-Gotkowicz Monika Bokiniec (aut. dzieła rec.) Bohdan Dziemidok (aut. dzieła rec.) s. 216-219
"Teoria przeżyć i wartości estetycznych w polskiej estetyce dwudziestolecia międzywojennego", Bohdan Dziemidok, Warszawa 1980 : [recenzja] Janusz Misiewicz Bohdan Dziemidok (aut. dzieła rec.) s. 435-439