Znaleziono 2 artykuły

Bartosz Dziewanowski-Stefańczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dziewanowscy i ich dwór w Grodkowie : zarys biografii Bartosz Dziewanowski-Stefańczyk s. 10-26
Opinie szlachty krakowskiej w II połowie XVII w. o kryzysie i naprawie pieniądza : Głos polemiczny Bartosz Dziewanowski-Stefańczyk s. 543-555