Znaleziono 10 artykułów

Władysław Dziewulski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W sprawie nowego zarysu historii Śląska : Historia Śląska t. 1 do roku 1763, pod redakcja K. Maleczyńskiego, część I do połowy XIV w., Wrocław 1960 Władysław Dziewulski s. 93-107
Skład osobowy klasztoru kanoników regularnych w Kłodzku na początku XV wieku Władysław Dziewulski s. 141-144
"Mówią nazwy", Stanisław Rospond, Warszawa 1976 : [recenzja] Władysław Dziewulski Stanisław Rospond (aut. dzieła rec.) s. 141-145
W sprawie pobytu Beli I węgierskiego w Polsce : (uwagi krytyczne) Władysław Dziewulski s. 270-276
W sprawie nowego zarysu historii Śląska (część II) : Historia Śląska t. 1 do roku 1763, pod red. K. Maleczyńskiego, część II od połowy XIV w. do trzeciej ćwierci XVI w, Wrocław-Kraków 1961 Władysław Dziewulski s. 308-316
"Zwycięstwo chrześcijaństwa w świecie starożytnym", Władysław Dziewulski, Wrocław, Warszawa, Kraków 1969 : [recenzja] Wincenty Myszor Władysław Dziewulski (aut. dzieła rec.) s. 355-358
Odpowiedź na replikę Jerzego Dowiata Władysław Dziewulski s. 372-377
Sprawa Miecława (Masława) : w związku z pracą Janusza Bieniaka, Państwo Miecława. Studium analityczne, Warszawa 1963 Władysław Dziewulski s. 468-483
"Postępy chrystianizacji i proces likwidacji pogaństwa w Polsce wczesnofeudalnej", Władysław Dziewulski, Wrocław 1964 : [recenzja] Juliusz Bardach Władysław Dziewulski (aut. dzieła rec.) s. 498-505
"Miasto lokacyjne w Opolu w XIII-XV wieku", Władysław Dziewulski, Studia Śląskie. Seria nowa, T. 1, 1958, s. 15-85 : [recenzja] Tadeusz Lalik Władysław Dziewulski (aut. dzieła rec.) s. 869-872