Znaleziono 4 artykuły

Paulina Luiza Dziołak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stan i prognoza rozwoju systemu gospodarki odpadami w Europie i USA Krzysztof Biernat Paulina Luiza Dziołak Izabela Samson-Bręk s. 101-123
Technologie energetycznego wykorzystania odpadów Krzysztof Biernat Paulina Luiza Dziołak Izabela Samson-Bręk s. 103-129
Możliwości wykorzystania odpadów jako surowców energetycznych w Polsce Krzysztof Biernat Paulina Luiza Dziołak Izabela Samson-Bręk s. 113-132
DMF (2,5-dimetylofuran) jako perspektywiczne biopaliwo drugiej generacji do silników o zapłonie iskrowym Krzysztof Biernat Paulina Luiza Dziołak s. 263-285