Znaleziono 2 artykuły

Jarosław Dziubiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Unipolarity: benefits and long perspective durability Jarosław Dziubiński Juliusz Piwowarski s. 108-118
20. Medzinárodná vedecká konferencia „RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ V ŠPECIFICKO M PROST REDÍ“, Žilina, 20–21 May 2015 – conference report Jarosław Dziubiński s. 120-121