Znaleziono 8 artykułów

Agnieszka Dziurlikowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Działalność Zakładu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN w roku 1974 Agnieszka Dziurlikowska s. 149-152
Działalność Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN w roku 1979 Agnieszka Dziurlikowska s. 221-223
Działalność Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN w roku 1980 Agnieszka Dziurlikowska s. 225-229
Działalność Zakładu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN w roku 1975 Agnieszka Dziurlikowska s. 593-596
Sprawozdanie z działalności Zakładu Historii Nauki i Techniki w roku 1973 Agnieszka Dziurlikowska s. 641-648
Działalność Zakładu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN w roku 1976 Agnieszka Dziurlikowska s. 673-677
Działaność Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki w 1977 roku Agnieszka Dziurlikowska s. 789-793
Działalność Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN w roku 1978 Agnieszka Dziurlikowska s. 853-855