Znaleziono 18 artykułów

Stanisław Eile

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dialektyka "Lalki" Bolesława Prusa Stanisław Eile s. 3-51
Alogiczność i przypadek w prozie Żeromskiego Stanisław Eile s. 3-13
"Nad Niemnem" (The Niemen Country) by Eliza Orzeszkowa - the Ideal Positivist Novel Stanisław Eile Agnieszka Kukulska (tłum.) s. 57-70
Powieść "nagiej duszy" Stanisław Eile s. 67-82
Ideał powieści pozytywistycznej : "Nad Niemnem" Orzeszkowej Stanisław Eile s. 83-105
"Światopogląd powieści", Stanisław Eile, Wrocław 1973 : [recenzja] Marian Płachecki Stanisław Eile (aut. dzieła rec.) s. 100
O wszystkim i - prawie o niczym Stanisław Eile Danuta Danek (aut. dzieła rec.) s. 115-118
"Dialektyka >>Lalki<< Bolesława Prusa", Stanisław Eile, "Pamiętnik Literacki" R. 64 (1973) : [recenzja] Marian Płachecki Stanisław Eile (aut. dzieła rec.) s. 126
"Perspektywa narracyjna a zagadnienie autorstwa (Rozdział pracy pt. >>Światopogląd powieści<<)", Stanisław Eile, "Ruch Literacki" R. 13 (1972) : [recenzja] Hanna Filipkowska Stanisław Eile (aut. dzieła rec.) s. 126
Próba socjologii gatunku Stanisław Eile Ian Watt (aut. dzieła rec.) s. 127-132
"Powieść >>nagiej duszy<<", Stanisław Eile, "Teksty" nr 1 (1973) : [recenzja] Janusz Pawłowski Stanisław Eile (aut. dzieła rec.) s. 128
"Teorie perspektyw narratora. Analiza stanowisk badawczych", Stanisław Eile, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN" R. IX (1971) : [recenzja] Ewa Szary Stanisław Eile (aut. dzieła rec.) s. 152
"Stefan Żeromski. Kalendarz życia i twórczości", Stanisław Eile, Stanisław Kasztelowicz, wyd.2 poprawione i uzupełnione, Kraków 1976 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Stanisław Eile (aut. dzieła rec.) Stanisław Kasztelowicz (aut. dzieła rec.) s. 157
Dziesięć akapitów w związku ze "Światopoglądem powieści" Marian Płachecki Stanisław Eile (aut. dzieła rec.) s. 168-170
Sprostowania i uzupełnienia do życiorysu i bibliografii Żeromskiego Stanisław Eile s. 241-253
Tradycje kieleckie w twórczości Stefana Żeromskiego Stanisław Eile s. 355-384
"Stefan Żeromski. Kalendarz życia i twórczości", opracowali Stanisław Kasztelowicz i Stenisław Eile, Kraków 1961, Wydawnictwo Literackie, s. 570, 2 nlb. + 69 ilustracji : [recenzja] Jerzy Kądziela Stanisław Eile (aut. dzieła rec.) Stanisław Kasztelowicz (aut. dzieła rec.) s. 554-569
"Legenda Żeromskiego. Recepcja twórczości pisarza w latach 1892-1926", Stanisław Eile, Kraków 1965, Wydawnictwo Literackie, s. 344 : [recenzja] Bohdan Cywiński Stanisław Eile (aut. dzieła rec.) s. 595-598