Znaleziono 5 artykułów

Artur Eisenbach

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jana Czyńskiego polemiki z Janem Nepomucenem Janowskim Artur Eisenbach s. 89-97
"Kwestia równouprawnienia Żydów w Królestwie Polskim", Artur Eisenbach, Warszawa 1972 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Artur Eisenbach (aut. dzieła rec.) s. 192-197
"Class Struggle in the Pale : the Formative Years of the Jewish Workers Movement in Tsarist Russia", Ezra Mendelsohn, Cambridge 1970 : [recenzja] Artur Eisenbach Ezra Mendelsohn (aut. dzieła rec.) s. 345-346
Hotel Lambert wobec sprawy żydowskiej w przededniu Wiosny Ludów Artur Eisenbach s. 369-398
Emancypacja Żydów na ziemiach polskich w XIX w. na europejskim tle porównawczym Artur Eisenbach s. 615-629