Znaleziono 5 artykułów

Dieter Emeis

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rodzice jako katecheci Dieter Emeis s. 59-64
Dyskusje i rozmowy jako metody religijnego kształcenia dorosłych Dieter Emeis Karl Heinz Schmitt s. 179-193
"Grundkurs Gemeindekatechese", Dieter Emeis, Karl Heinz Schmitt, Freiburg i. Br. 1977 : [recenzja] Kazimierz Piwowarski Dieter Emeis (aut. dzieła rec.) Karl Heinz Schmitt (aut. dzieła rec.) s. 191-193
"Befreiender Glaube : ein Angebot für die Glaubensbildung im Anschluss an den Holländischen Katechismus", Willem Bless, Dieter Emeis, Freiburg-Basel-Wien 1971 : [recenza] Julian Sulowski Willem Bless (aut. dzieła rec.) Dieter Emeis (aut. dzieła rec.) s. 217-218
"Wegzeichen des Glaubens", Dieter Emeis, Freiburg im Br. 1972 : [recenzja] Julian Sulowski Dieter Emeis (aut. dzieła rec.) s. 218-220