Znaleziono 1 artykuł

Siegfried Epperlein

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Mit fundacyjny" niemieckich klasztorów cysterskich a relacja mnicha lubiąskiego z XIV wieku Siegfried Epperlein Edward Potkowski (tłum.) s. 587-604