Znaleziono 9 artykułów

Lesław Eustachiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Antyk Wyspiańskiego na tle porównawczym Lesław Eustachiewicz s. 3-21
Spory o interpretację twórczości Wyspiańskiego Lesław Eustachiewicz s. 111-129
"Twórczość dramatyczna Emila Zegadłowicza", Władysław Studencki, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Prace Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Wydział Języka i Literatury, s. 196 + 4 wklejki ilustracyjne : [recenzja] Lesław Eustachiewicz Władysław Studencki (aut. dzieła rec.) s. 214-217
"Dramaturgia współczesna. 1945-1980", Lesław Eustachiewicz, Warszawa 1985 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Lesław Eustachiewicz (aut. dzieła rec.) s. 214
"Dramaturgia Młodej Polski. Próba monografii dramatu z lat 1890-1918", Lesław Eustachiewicz, Warszawa 1982 : [recenzja] Maria Prussak Lesław Eustachiewicz (aut. dzieła rec.) s. 242
"Sceniczny gest poety. Zbiór studiów o dramacie", Irena Sławińska, Kraków 1960, Wydawnictwo Literackie, s. 298, 6 nlb. : [recenzja] Lesław Eustachiewicz Irena Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 246-250
"Satyry", Krzysztof Opaliński, opracował Lesław Eustachiewicz, Wrocław 1953, Zakład im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 147, s. LXII, 320 : [recenzja] Jadwiga Pietrusiewiczowa Lesław Eustachiewicz (aut. dzieła rec.) Krzysztof Opaliński (aut. dzieła rec.) s. 319-324
"Bolesław Furens" : nieznany dramat łaciński z XVI wieku Lesław Eustachiewicz s. 529-535
"„Wesele” we wspomnieniach i krytyce", opracowała Aniela Łempicka, "Kalendarz przedstawień „Wesela”" opracował Jerzy Got, "Bibliografię „Wesela”" opracowała Maria Stokowa, Kraków 1961, Wydawnictwo Literackie, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, s. 465 + 36 wklejek ilustracyjnych : [recenzja] Lesław Eustachiewicz Jerzy Got (aut. dzieła rec.) Maria Stokowa (aut. dzieła rec.) Aniela Łempicka (aut. dzieła rec.) s. 649-652