Znaleziono 18 artykułów

Marian Fąka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ks. prof. Ignacy Subera Marian Fąka s. 5-9
Idea wolnego Kościoła w wolnym państwie w pismach kanonistów niemieckich z początku XIX wieku - G. Zirkel'a i F. A. Frey'a Marian Fąka s. 27-45
Rada Kapłańska nowym senatem biskupa diecezjalnego Marian Fąka s. 41-69
Kościoły protestanckie w Polsce w latach 1918-1972 Marian Fąka s. 47-78
Synody arcybiskupa Henryka Kietlicza (1199-1219) Marian Fąka s. 95-127
Kwestia prymasostwa w okresie arcybiskupich rządów kardynała Edmunda Dalbora (1915-1926) Marian Fąka s. 101-123
Kwestia prymasostwa w okresie arcybiskupich rządów kardynała Edmunda Dalbora (1915-1926) : (ciąg dalszy) Marian Fąka s. 109-129
Starania o utworzenie akademickiej uczelni teologicznej w Poznaniu (c.d. - po drugiej wojnnie światowej) Marian Fąka s. 133-147
Unia personalna Gniezno-Poznań w świetle źródeł prawnohistorycznych Marian Fąka s. 189-236
Starania o utworzenie akademickiej uczelni teologicznej w Poznaniu (do drugiej wojny światowej) Marian Fąka s. 233-285
Niezdolność do przyjęcia istotnych obowiązków małżeńskich jako tytuł nieważności małżeństwa Marian Fąka s. 245-265
Kongres Kanonistów w Ottawie i jego podstawowa problematyka Marian Fąka s. 295-305
Sesja naukowa kanonistów Marian Fąka s. 307-308
"Wiedza konieczna o heteroseksualności i trwałości małzeństwa kanonicznego i jurysprudencji: (1517-1917). Studium historycznoprawne", Bronisław Wenanty Zubert, Lublin 1985 : [recenzja] Marian Fąka Bronisław Wenanty Zubert (aut. dzieła rec.) s. 310-315
IV Międzynarodowy Kongres Prawa Kanonicznego Marian Fąka s. 337-342
Uwagi do recenzji Ks. Jana Zubki o dziele Ks. Mariana Mychry pt. „Prawo Karne”, t. II : „Kara”, M. Myrcha, Warszawa 1960 Marian Fąka Marian Mychra (aut. dzieła rec.) Jan Zubka (aut. dzieła rec.) s. 345-347
"Vatikanische Akten zur Geschichte des deutschen Kulturkampfes, Leo XIII. Teil I: 1878-1880", Rudolf Lill, Tübingen 1970 : [recenzja] Marian Fąka Rudolf Lill (aut. dzieła rec.) s. 419-422
Prace opublikowane w Rzymie przez p. Zofię Olszamowską-Skowrońską Marian Fąka s. 422-423