Znaleziono 7 artykułów

Maryla Fałdowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jeńcy wojenni zmarli w obozach: kozielskim, starobielskim, ostaszkowskim i griazowieckim w latach 1939-1941 Maryla Fałdowska s. 59-81
Myśl o "pobiegu" : ucieczki z obozów specjalnych NKWD ZSRR = The thought of "pobieg" : escapes form the POW-NKVD camps in soviet union Maryla Fałdowska s. 91-117
"Bezpieczeństwo we współczesnej myśli politycznej", red. Maryla Fałdowska, Adam Wielomski, Warszawa 2015 : [recenzja] Katarzyna Amrozy Maryla Fałdowska (aut. dzieła rec.) Adam Wielomski (aut. dzieła rec.) s. 99-100
Tło polityczne i okoliczności decyzji władz radzieckich o likwidacji polskich jeńców wojennych wiosną 1940 roku Maryla Fałdowska s. 123-141
"Katyń (w oczach zachodu)", Franz Kedell, przeł. Marcin Barcz, Warszawa 2012 : [recenzja] Maryla Fałdowska Marcin Barcz (aut. dzieła rec.) Franz Kedell (aut. dzieła rec.) s. 231-237
"katyń : stalinowska masakra i tryumf prawdy", Allen Paul, przeł. i oprac. Z. Kunert, Warszawa 2003 : [recenzja] Maryla Fałdowska Z. Kunert (aut. dzieła rec.) Allen Paul (aut. dzieła rec.) s. 258-262
"Zatajony Katyń 1941 : nieznana tragedia polskich wojskowych", Tadeusz A. Kisielewski, Poznań 2011 : [recenzja] Maryla Fałdowska Tadeusz A. Kisielewski (aut. dzieła rec.) s. 391-398