Znaleziono 2 artykuły

Monika Fabińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Współpraca nauki z biznesem na przykładzie szkolnictwa zawodowego w województwie łódzkim a kwestia talentów kadr Monika Fabińska s. 311-326
Motywy i bariery współpracy przedsiębiorstw w klastrach : analiza empiryczna Monika Fabińska s. 367-379