Znaleziono 1 artykuł

Joanna Fabiańska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku pieczywa w świetle badań ankietowych Joanna Fabiańska Marta Sajdakowska s. 361-369