Znaleziono 1 artykuł

Krystyna Fabiańska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znaczenie kategorii problemów w planowaniu rozwoju przedsiębiorstwa Krystyna Fabiańska Jerzy Rokita s. 191-201